โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2560

 

 

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2560

“การเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการสู่ห้องเรียน”

 

download

Last modified on 25/05/2017

Share this article

About Author

Super User

About Me

images

  • สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร 2
  • ถนนโชคสมาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • 074-254888,074-255288
  • 074-255288 ต่อ 12

เรื่องล่าสุด

สถิติผู้เข้าชม

Today 39

Yesterday 47

Week 212

Month 1112

All 21962