ขอเชิญร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

ขอเชิญคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธี รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน และนักเรียนดีเด่น

ขอเชิญคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธี รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน และนักเรียนดีเด่น

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ.2552

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมบุคลากรครู: การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมบุคลากรครู: การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

นายวิรัช  จันทร์เกิด

นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ฝ่ายวิชาการ

ข่าวสาร

มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ด้วยความร่วมมือประสานกันของทุกโรงเรียน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.