ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 
3 ระดับจังหวัด

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

10 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา

16 ธันวาคม 2561 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

โรงเรียนสวัสดิ์บวร  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ


ประกาศเพิ่มเติมรายกลุ่มสาระ


01 ปฐมวัย
02 ภาษาไทย  คลิก...
03 คณิตศาสตร์
04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเอกสารรูปเล่มที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
      ประกาศ สำหรับการลงทะเบียน
รายการ 403 - 01 scienceshow ป 4-6
ลงทะเบียนเวลา 7:30 น และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 7:45 น

05 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06 สุขศึกษาและพลศึกษา
07 ศิลปะ
08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      +++กลุ่มสาระการงานอาชีพ+++
      การเเข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นป.4 - ป.6
      ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.00 น.
      เริ่มเเข่งขันเวลา 08.20 - 12.20 น. ( 4 ชั่วโมง )
      สิ่งผู้เข้าเเข่งขันนำมา
          1.เครื่องมือ
          2.ถุงดำ
          3.ปลั๊กพ่วง
09 ภาษาต่างประเทศ  คลิก...


แผนผังสถานที่จัดการแข่งขัน

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

โรงเรียนสวัสดิ์บวร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนการแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ระดับจังหวัด


 คลิกที่นี่...ดูรายชื่อนักเรียนแต่ละกิจกรรม สามารถเลือกดูแบบโรงเรียนหรือรายกิจกรรม


คลิกที่นี่... เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครแข่งขันทักษะ


ในวันแข่งขันให้ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. นำใบสมัครและใบเปลี่ยนตัวนักเรียน มอบให้คณะกรรมการ ณ จุดรายงานตัว ลงทะเบียน
2. นำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสมัครนักเรียนที่มีรูปนักเรียน หรือใบรับรองของทางโรงเรียนที่มีรูปถ่ายนักเรียน ไปแสดงต่อคณะกรรมการ
3. เวลาลงทะเบียน 08:00-08:30,  เริ่มแข่งขันเวลา 09:00 น. ณ โรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขันแต่ละกิจกรรม

 - วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อาคารแม่พระ ชั้น 3


หมายเหตุ
   - โรงเรียนที่ได้ที่ 1-6 ระดับเหรียญทอง เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง
   - กรณีกิจกรรมใดสมัครไม่ถึง 7 โรงเรียน ไม่มีการแข่งขัน โรงเรียนที่สมัครไปแข่งขันต่อระดับภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง

กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ระดับจังหวัด

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

16 ธันวาคม 2561

ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา  โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

โรงเรียนสวัสดิ์บวร  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 

หมายเหตุ
   - โรงเรียนที่ได้ที่ 1-6 ระดับเหรียญทอง เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง
   - กรณีกิจกรรมใดสมัครไม่ถึง 7 โรงเรียน ไม่มีการแข่งขัน โรงเรียนที่สมัครไปแข่งขันต่อระดับภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง

 

"เกณฑ์การแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ลิงก์ดาวน์โหลด ."


สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

*** แจ้งการชำระค่าสมัครการแข่งขันทักษะฯ ***

*** ดูผลการแจ้งการชำระค่าสมัครการแข่งขันทักษะฯ ***


วิดิโอวิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการสมาคม

 

 

ข่าวสาร

มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ด้วยความร่วมมือประสานกันของทุกโรงเรียน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.