หนังสือเชิญร่วมงานวันครูและกำหนดการ


ประกาศรายชื่อ ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประกาศรายชื่อผู้บริหาร ครูดีเด่น

 โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสิง่ประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดตรัง
รีบดำเนินการสมัครโดยด่วน ทาง จ.ตรัง ปิดระบบวันที่ 28 ธันวาคม 2561


ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 
3 ระดับจังหวัด

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

10 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา

16 ธันวาคม 2561 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

โรงเรียนสวัสดิ์บวร  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ประกาศเพิ่มเติมรายกลุ่มสาระ


01 ปฐมวัย
02 ภาษาไทย  คลิก...
03 คณิตศาสตร์
04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเอกสารรูปเล่มที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
      ประกาศ สำหรับการลงทะเบียน
รายการ 403 - 01 scienceshow ป 4-6
ลงทะเบียนเวลา 7:30 น และจับฉลากลำดับการแข่งขัน เวลา 7:45 น

05 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06 สุขศึกษาและพลศึกษา
07 ศิลปะ
08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
      +++กลุ่มสาระการงานอาชีพ+++
      การเเข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นป.4 - ป.6
      ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.00 น.
      เริ่มเเข่งขันเวลา 08.20 - 12.20 น. ( 4 ชั่วโมง )
      สิ่งผู้เข้าเเข่งขันนำมา
          1.เครื่องมือ
          2.ถุงดำ
          3.ปลั๊กพ่วง
09 ภาษาต่างประเทศ  คลิก...


แผนผังสถานที่จัดการแข่งขัน

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

โรงเรียนสวัสดิ์บวร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ด้วยความร่วมมือประสานกันของทุกโรงเรียน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipis cing elit. In iaculis eros ex, quis pellent esque enim elemen tum vel. Etiam mo llis at nisl eu fermentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.
นวัตกรรม
Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.