การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่นครูดีเด่นและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่นครูดีเด่นและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
วันที่ 16 มกราคม 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

 

หนังสือเชิญและหลักเกณฑ์
https://drive.google.com/file/d/1fiKmmMUVdh91fQqakGI1Y8kJ1B-asmCH/view?usp=sharing

ไฟล์รายงานผลการคัดเลือกฯ
https://drive.google.com/file/d/1jD_rOFuBiLqyeLOh-3gBeVvVl4BY_-L1/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1jD_rOFuBiLqyeLOh-3gBeVvVl4BY_-L1/view?usp=sharing