การแข่งขันทักษะวิชาการ 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฯ

"การแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 ระดับจังหวัด
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา (สาระคณิตศาสตร์)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร โรงเรียนวรพัฒน์ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่"

○ 1. ปฐมวัย
https://drive.google.com/drive/folders/1Wj_dbxyt-knEEZ9Ztpm6mHHVOuRbR13X?usp=sharing

○ 2. ภาษาไทย
https://drive.google.com/drive/folders/1bxnpvLMfRpzYCLR60eCsGBgI2goVu5N-?usp=sharing

○ 4. วิทยาศาสตร์+คอมพิวเตอร์
https://drive.google.com/drive/folders/1dQK-EWJUbBb4W1eQtxtalQBuHbF9nUqS?usp=sharing

○ 5. สังคมศึกษาฯ
https://drive.google.com/drive/folders/1UmS6zuUWuK4OHjlOTS9VWkQd2IGQcf15?usp=sharing

○ 6. สุขศึกษาฯ
https://drive.google.com/drive/folders/1DbjtWVDpfmU4GkjlKyOwwsfL09eaBAL-?usp=sharing

○ 7. ศิลปะ+ดนตรี
https://drive.google.com/drive/folders/11-uwf1131aXZWSUmKfVfgyEi6tmjjTs6?usp=sharing

○ 8. การงานอาชีพ
https://drive.google.com/drive/folders/1zxfvuDNg0D5CgwYut6zZlB1gcXEy5jk6?usp=sharing

○ 9. ภาษาต่างประเทศ
https://drive.google.com/drive/folders/1JOqpZA2ofIpei4uxmGGeagVyPYE_OEBv?usp=sharing


ประกาศผลการแข่งขันฯ

○ 3. คณิตศาสตร์

 


<< ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก >>

  • หนังสือเชิญ

  • กิจกรรมการแข่งขัน

  • เกณฑ์การแข่งขัน

  • ใบสมัครและใบเปลี่ยนตัว

  • กำหนดการและสถานที่จัดการแข่งขัน

  • ผลการประชุมฝ่ายวิชาการ 11 กันยายน 2562

แบบฟอร์มการสมัคร

- ระบบการรับสมัครการแข่งขันทักษะวิชาการสมาคมคลิกตามลิงค์
○ ลงทะเบียนโรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมแข่งขัน https://cutt.ly/Nw3GPtg
○ 1. ปฐมวัย https://cutt.ly/9w3Gzf1
ผลการสมัคร https://cutt.ly/SethX4O
○ 2. ภาษาไทย https://cutt.ly/Jw3GLCh
ผลการสมัคร https://cutt.ly/2ethBDH
○ 3. คณิตศาสตร์ https://cutt.ly/kw3GBOx
ผลการสมัคร https://cutt.ly/oethV1v
○ 4. วิทยาศาสตร์+คอมพิวเตอร์ https://cutt.ly/sw3G5mi
ผลการสมัคร https://cutt.ly/Reth0j8
○ 5. สังคมศึกษาฯ https://cutt.ly/Cw3HudF
ผลการสมัคร https://cutt.ly/oeth2ef
○ 6. สุขศึกษาฯ https://cutt.ly/lw3HsO6
ผลการสมัคร https://cutt.ly/reth212
○ 7. ศิลปะ+ดนตรี https://cutt.ly/8w3HlyM
ผลการสมัคร https://cutt.ly/Heth9dX
○ 8. การงานอาชีพ https://cutt.ly/Tw3Hn0b
ผลการสมัคร https://cutt.ly/aeth3id
○ 9. ภาษาต่างประเทศ https://cutt.ly/Nw3HRlt
ผลการสมัคร https://cutt.ly/neth3Mr

แจ้งผลการโอนเงินสมัครเข้าแข่งขันทักษะฯ https://cutt.ly/Fw3JeoR
ชื่อบัญชี นางกนกวรรณ ศรีประยูร ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ
เลขบัญชี 961-0-21589-0
○ ตรวจสอบสถานะการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการชำระเงินค่าสมัคร https://cutt.ly/hw3JcFX


*****สมาชิกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา*****
- ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา http://bit.ly/2mAosNe
- แจ้งการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา http://bit.ly/2mw3W0m
ชื่อบัญชีสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
เลขที่บัญชี 9150099469
ธ.กรุงไทย
- ตรวจสอบผลการแจ้งการชำระค่าบำรุงสมาชิกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา http://bit.ly/2mw5jMy


*****สมาชิก ส.ปส.กช.*****
***หมายเหตุ*** ในการชำระค่าบำรุงสมาชิก ส.ปส.กช. รอทางประธาน ปส.กช. จังหวัดสงขลา แจ้งรายละเอียด และวิธีชำระค่าบำรุง ส.ปส.กช.