ขอเชิญคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมพิธี รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน และนักเรียนดีเด่น

ขอเชิญคณะครู บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมพิธี รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน และนักเรียนดีเด่น

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

หนังสือเชิญ

รายชื่อ 100 ปี ครูดีศรีเอกชน    หรือตรวจสอบตามลิงก์ แก้ไข 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.50 น.

รายชื่อนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560

 


แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับรางวัล  http://bit.ly/2F7YJDC

ดูผลการแจ้งเข้าร่วมรับรางวัล http://bit.ly/2BSYc6s


 

กำหนดการ

พิธีมอบรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน และ นักเรียนดีเด่น
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
07.00 – 07.30 น.      :  ลงทะเบียน
09.00 น. เป็นต้นไป    :  ประธานในพิธี นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและนายวิรัช  จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในลำดับต่อไป