ขอเชิญร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

– ลงทะเบียนโรงเรียน และนักกรีฑา

http://goo.gl/rbicJp

– ดาวน์โหลดทั้งหมด

  • หนังสือเชิญร่วมการแข่งขันกรีฑาเอกชนฯ
  • ระเบียบการแข่งขันกรีฑานักเรียนฯ
  • ทะเบียนรูปถ่ายนักกรีฑา
  • ใบแยกประเภทการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาฯ
  • กำหนดการพิธีเปิด