ข้อมูลที่โรงเรียนได้เพิ่มเติมและแก้ไข

ข้อมูลที่โรงเรียนได้เพิ่มเติมและแก้ไข

สวัสดีครับ ผมเนติพัฒน์ ประทุมวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิทยา นายทะเบียนสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
รบกวนผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ตรวจสอบสถานะสมาชิกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตามลิงก์ http://bit.ly/2f87O19

และเพิ่มข้อมูลโรงเรียนใหม่อีกครั้ง เพื่อความเป็นปัจจุบัน ตามลิงก์ http://bit.ly/2gLPtHf

ดูผลการบันทึกข้อมูล ตามลิงก์ http://bit.ly/2gRRzZK

โทร.0872946051
Line ID: nonaedonut
mail: academic.peas@gmail.com

โรงเรียนที่นายทะเบียนได้ทำการนำข้อมูลไปแก้ไขในระบบแล้วจะเปลี่ยนสีพื้นหลังให้ดังนี้
พื้นสีเขียว สถานะเป็นสมาชิก แก้ไขข้อมูลแล้ว
พื้นสีเหลือง สถานะไม่เป็นสมาชิก แก้ไขข้อมูลแล้ว
พื้นสีขาว รอตรวจสอบข้อมูล

 

ข้อมูลโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา