ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้ประชุมสรุปการดำเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมกิจกรรมของสมาคมฯ

– การมอบรางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ระดับ เพชร ทอง เงิน ทองแดง เพื่อเชิดชูเกียรติคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา
– การมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


****โดยมีกำหนดการมอบในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30 น.***

 


สามารถดูรายชื่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

– รายชื่อครูผู้รางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ระดับ เพชร ทอง เงิน ทองแดง เพื่อเชิดชูเกียรติคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา
– รายชื่อนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา