สถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

สถานที่การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
ครบรอบ 100 ปี การศึกษาเอกชน
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร


 

สนามการแข่งขันโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
– ทุกรายการลงทะเบียนเวลา 11:30 – 12:00 น. เท่านั้น

- วิทยาศาสตร์

 

 

สนามการแข่งขันโรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
วันที่ 2 ธันวาคม 2560

- ปฐมวัย  

 

- คณิตศาสตร์

- สังคมศึกษาฯ

 

- ทัศนศิลป์

- สุขศึกษาฯ

 

- ดนตรี

- ภาษาไทย 

 

- นาฏศิลป์

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   

สนามการแข่งขันโรงเรียนธิดานุเคราะห์
วันที่ 2 ธันวาคม 2560

- ภาษาต่างประเทศ

   

สนามการแข่งขันโรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
วันที่ 2 ธันวาคม 2560

- การงานอาชีพ

 

 


สนามการแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2560

- เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)