สมัครสมาชิกสมาคม

การชำระค่าบำรุงสมาคม

ชื่อบัญชี สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ธนาคารกรุงไทย สาขานิพัทธ์อุทิศ 2 เลขบัญชี 915-0-09946-9

– ชำระค่าบำรุงสมาชิก ปี 59,60 จำนวน 1,000 บาท
– ชำระค่าบำรุงสมาชิก ปี 59,60,61 จำนวน 1,500 บาท
– ชำระค่าบำรุงสมาชิก ปี 61 จำนวน 500 บาท

การสมัครสมาชิกสมาคม

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ชื่อบัญชี สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ธนาคารกรุงไทย สาขานิพัทธ์อุทิศ 2 เลขบัญชี 915-0-09946-9

– สมัครสมาชิกใหม่พร้อมค่าบำรุงสมาชิกปีแรก -1,500 บาท