หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ระดับจังหวัด)