แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ระดับจังหวัด
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
16 ธันวาคม 2561
ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา  โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
โรงเรียนสวัสดิ์บวร  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

คลิปวิดิโอแนะนำการสมัคร

https://youtu.be/B955zGsClk8

ขั้นตอนการสมัคร

  1. โรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันสมัครตามลิงก์  (สมัครเพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

  2. ลิงก์สมัครการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

01 ปฐมวัย
02 ภาษาไทย
03 คณิตศาสตร์
04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06 สุขศึกษาและพลศึกษา
07 ศิลปะ
08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
09 ภาษาต่างประเทศ

 

*** แจ้งการชำระค่าสมัครการแข่งขันทักษะฯ ***

*** ดูผลการแจ้งการชำระค่าสมัครการแข่งขันทักษะฯ ***

 


 

ดูผลการสมัคร

โรงเรียน

01 ปฐมวัย
02 ภาษาไทย
03 คณิตศาสตร์
04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
05 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06 สุขศึกษาและพลศึกษา
07 ศิลปะ
08 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
09 ภาษาต่างประเทศ