โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมบุคลากรครู: การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมบุคลากรครู: การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

ดาวน์โหลดใบสมัคร ไฟล์เวิร์ด

 

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัดเพียง 300 ที่นั่งเท่านั้น
สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกินภายใน วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

– กรุณาส่งแบบตอบรับไปยังโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร โทร (074) 255288 หรือ
E-mail : thipparat.school@hotmail.com
และบันทึกข้อมูลตามลิงก์นี้ หรือสแกน QR CODE https://goo.gl/f8DsXB


สามารถดูผลการลงทะเบียนหลังจากส่งข้อมูลแล้ว ภายใน 5 นาที
ที่ลิงก์ https://goo.gl/gQiLny