ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563

ด้วยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมงานวันครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา
ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้
เวลา 07.00 น. – พิธีทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
เวลา 08.00 น. – พิธีพิธีรำลึกบูรพาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
เวลา 17.00 น.  –  งานเลี้ยงสังสรรค์วันครู ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดร์&รีสรอท์
เพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นปึกแผ่นรวมทั้งความสามัคคีของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน