7-8 กุมภาพันธ์ 2561 งาน 100ปี การศึกษาเอกชนภาคใต้

“๑๐๐ปี การศึกษาเอกชน”

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 100ปี การศึกษาเอกชน ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี Co-OP 

โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และครูรับรางวัลจากนายพะโยม ชิณวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนี้

– ครูผู้เข้ารับรางวัล 100 ปีครูดีศรีเอกชน ระดับเพชร จังหวัดสงขลา จำนวน 19 ท่าน
– ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับรางวัล โรงเรียนมีผลการสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับทอง เงิน ทองแดง ป.6 ม.3 ม.6
จำนวน 25 รางวัล
– นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

« 1 ของ 2 »