ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร 2
ถนนโชคสมาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-254888,074-255288
074-255288 ต่อ 12